دسته بندی
سبد خرید

تشک دریم لند مدل لیلاک

تشک دریم لند مدل لیلاک
تشک دونفره دریم لند 200*140 مدل لیلاک یک تشک فول ارتوپدیک (طبی) می باشد.این تشک برای کسانی که ستون فقراتشان دچار مشکل شده یا می خواهند از آسیب جسمی جلوگیری کنند بسیار مناسب است. دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. دارای سیستم هسته اسفنجی با لا..
10,850,000 تومان
تشک دونفره دریم لند 200*160 مدل لیلاک یک تشک فول ارتوپدیک (طبی) می باشد.این تشک برای کسانی که ستون فقراتشان دچار مشکل شده یا می خواهند از آسیب جسمی جلوگیری کنند بسیار مناسب است. دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. دارای سیستم هسته اسفنجی با لا..
12,400,000 تومان
تشک دونفره دریم لند 200*180 مدل لیلاک یک تشک فول ارتوپدیک (طبی) می باشد.این تشک برای کسانی که ستون فقراتشان دچار مشکل شده یا می خواهند از آسیب جسمی جلوگیری کنند بسیار مناسب است. دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. دارای سیستم هسته اسفنجی با لا..
13,850,000 تومان
تشک دونفره دریم لند 200*200 مدل لیلاک یک تشک فول ارتوپدیک (طبی) می باشد.این تشک برای کسانی که ستون فقراتشان دچار مشکل شده یا می خواهند از آسیب جسمی جلوگیری کنند بسیار مناسب است. دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. دارای سیستم هسته اسفنجی با لا..
15,250,000 تومان
تشک یکنفره دریم لند 180*80 مدل لیلاک یک تشک فول ارتوپدیک (طبی) می باشد.این تشک برای کسانی که ستون فقراتشان دچار مشکل شده یا می خواهند از آسیب جسمی جلوگیری کنند بسیار مناسب است. دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. دارای سیستم هسته اسفنجی با لای..
6,500,000 تومان
تشک یکنفره دریم لند 200*100 مدل لیلاک یک تشک فول ارتوپدیک (طبی) می باشد.این تشک برای کسانی که ستون فقراتشان دچار مشکل شده یا می خواهند از آسیب جسمی جلوگیری کنند بسیار مناسب است. دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. دارای سیستم هسته اسفنجی با لا..
8,000,000 تومان
تشک یکنفره دریم لند 200*120 مدل لیلاک یک تشک فول ارتوپدیک (طبی) می باشد.این تشک برای کسانی که ستون فقراتشان دچار مشکل شده یا می خواهند از آسیب جسمی جلوگیری کنند بسیار مناسب است. دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. دارای سیستم هسته اسفنجی با لا..
9,300,000 تومان
تشک یکنفره دریم لند 200*90 مدل لیلاک یک تشک فول ارتوپدیک (طبی) می باشد.این تشک برای کسانی که ستون فقراتشان دچار مشکل شده یا می خواهند از آسیب جسمی جلوگیری کنند بسیار مناسب است. دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. دارای سیستم هسته اسفنجی با لای..
7,250,000 تومان
نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)