دسته بندی
سبد خرید

تشک دریم لند مدل گرین

تشک دریم لند مدل گرین
تشک دونفره دریم لند 200*140 مدل گرین یک تشک فنری متصل (طبی) می باشد.دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. 4 سال ضمانت کالا دارد. این تشک لایه ضد حساسیت دارد . با تلفیقی از پارچه گردبافت مخمل مبلی و برجسته دوخته شده است. تشک گرین دارای درجه..
8,650,000 تومان
تشک دونفره دریم لند 200*160 مدل گرین یک تشک فنری متصل (طبی) می باشد.دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. 4 سال ضمانت کالا دارد. این تشک لایه ضد حساسیت دارد . با تلفیقی از پارچه گردبافت مخمل مبلی و برجسته دوخته شده است. تشک گرین دارای درجه..
9,900,000 تومان
تشک دونفره دریم لند 200*180 مدل گرین یک تشک فنری متصل (طبی) می باشد.دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. 4 سال ضمانت کالا دارد. این تشک لایه ضد حساسیت دارد . با تلفیقی از پارچه گردبافت مخمل مبلی و برجسته دوخته شده است. تشک گرین دارای درجه..
10,850,000 تومان
تشک دونفره دریم لند 200*200 مدل گرین یک تشک فنری متصل (طبی) می باشد.دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. 4 سال ضمانت کالا دارد. این تشک لایه ضد حساسیت دارد . با تلفیقی از پارچه گردبافت مخمل مبلی و برجسته دوخته شده است. تشک گرین دارای درجه..
11,950,000 تومان
تشک یکنفره دریم لند 180*80 مدل گرین یک تشک فنری متصل (طبی) می باشد.دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. 4 سال ضمانت کالا دارد. این تشک لایه ضد حساسیت دارد . با تلفیقی از پارچه گردبافت مخمل مبلی و برجسته دوخته شده است. تشک گرین دارای درجه ..
5,350,000 تومان
تشک یکنفره دریم لند 200*100 مدل گرین یک تشک فنری متصل (طبی) می باشد.دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. 4 سال ضمانت کالا دارد. این تشک لایه ضد حساسیت دارد . با تلفیقی از پارچه گردبافت مخمل مبلی و برجسته دوخته شده است. تشک گرین دارای درجه..
6,500,000 تومان
تشک یکنفره دریم لند 200*120 مدل گرین یک تشک فنری متصل (طبی) می باشد.دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. 4 سال ضمانت کالا دارد. این تشک لایه ضد حساسیت دارد . با تلفیقی از پارچه گردبافت مخمل مبلی و برجسته دوخته شده است. تشک گرین دارای درجه..
7,450,000 تومان
تشک یکنفره دریم لند 200*90 مدل گرین یک تشک فنری متصل (طبی) می باشد.دارای اسفنج فشرده یورولوکس است. با لایه ترموفلت استخوانی با روکش تیشو می باشد. 4 سال ضمانت کالا دارد. این تشک لایه ضد حساسیت دارد . با تلفیقی از پارچه گردبافت مخمل مبلی و برجسته دوخته شده است. تشک گرین دارای درجه ..
5,900,000 تومان
نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)