دسته بندی
سبد خرید

پیشنهادات ویژه

تشک خوشخواب مدل طبی فنری همانگونه که از نام آن مشخص است تشک طبی از نوع فنر متصل است. دارای قابلیت ارتجاعی بوده و نه خیلی نرم و نه خیلی سفت است و میزان سفتی آن, در حد متوسط است.اسفنج به کار رفته در تشک خوشخواب مدل طبی فنری اسفنج رول با ترموباند و الیاف فشرده ریباند است. به دلیل داشتن عایق ترموفیل..
9,765,000 تومان 10,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری همانگونه که از نام آن مشخص است تشک طبی از نوع فنر متصل است. دارای قابلیت ارتجاعی بوده و نه خیلی نرم و نه خیلی سفت است و میزان سفتی آن, در حد متوسط است.اسفنج به کار رفته در تشک خوشخواب مدل طبی فنری اسفنج رول با ترموباند و الیاف فشرده ریباند است. به دلیل داشتن عایق ترموفیل..
11,160,000 تومان 12,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری همانگونه که از نام آن مشخص است تشک طبی از نوع فنر متصل است. دارای قابلیت ارتجاعی بوده و نه خیلی نرم و نه خیلی سفت است و میزان سفتی آن, در حد متوسط است.اسفنج به کار رفته در تشک خوشخواب مدل طبی فنری اسفنج رول با ترموباند و الیاف فشرده ریباند است. به دلیل داشتن عایق ترموفیل..
4,185,000 تومان 4,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری همانگونه که از نام آن مشخص است تشک طبی از نوع فنر متصل است. دارای قابلیت ارتجاعی بوده و نه خیلی نرم و نه خیلی سفت است و میزان سفتی آن, در حد متوسط است.دارای اسکلت فلزی و قاب M شکل است. قاب Mشکل موجب می شود لبه های تشک در بلند مدت از فرم و استایی خود خارج نشود. فناوری به ..
5,580,000 تومان 6,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری همانگونه که از نام آن مشخص است تشک طبی از نوع فنر متصل است. دارای قابلیت ارتجاعی بوده و نه خیلی نرم و نه خیلی سفت است و میزان سفتی آن, در حد متوسط است.دارای اسکلت فلزی و قاب M شکل است. قاب Mشکل موجب می شود لبه های تشک در بلند مدت از فرم و استایی خود خارج نشود. فناوری به ..
6,510,000 تومان 7,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری همانگونه که از نام آن مشخص است تشک طبی از نوع فنر متصل است. دارای قابلیت ارتجاعی بوده و نه خیلی نرم و نه خیلی سفت است و میزان سفتی آن, در حد متوسط است.دارای اسکلت فلزی و قاب M شکل است. قاب Mشکل موجب می شود لبه های تشک در بلند مدت از فرم و استایی خود خارج نشود. فناوری به ..
4,650,000 تومان 5,000,000 تومان
 تشک طبی پاکتی اولین تشک از سری تشک های خوشخواب است که در آن از سیستم فنر پاکتی یا منفصل استفاده شده است. تشک فنر منفصل طبی پاکتی ارتعاشات ناشی از تکان خوردن را منتقل نمی کند. تشک دارای دو رویه تابستانه و زمستانه است که از دو سمت تشک در فصول مختلف می توانید استفاده کنید. همچنین دارای اسکلت فلزی ..
8,835,000 تومان 9,500,000 تومان
تشک طبی پاکتی اولین تشک از سری تشک های خوشخواب است که در آن از سیستم فنر پاکتی یا منفصل استفاده شده است. تشک فنر منفصل طبی پاکتی ارتعاشات ناشی از تکان خوردن را منتقل نمی کند. تشک دارای دو رویه تابستانه و زمستانه است که از دو سمت تشک در فصول مختلف می توانید استفاده کنید. همچنین دارای اسکلت فلزی و قاب..
9,765,000 تومان 10,500,000 تومان
تشک طبی پاکتی اولین تشک از سری تشک های خوشخواب است که در آن از سیستم فنر پاکتی یا منفصل استفاده شده است. تشک فنر منفصل طبی پاکتی ارتعاشات ناشی از تکان خوردن را منتقل نمی کند. تشک دارای دو رویه تابستانه و زمستانه است که از دو سمت تشک در فصول مختلف می توانید استفاده کنید. همچنین دارای اسکلت فلزی و قاب..
11,160,000 تومان 12,000,000 تومان
تشک طبی پاکتی اولین تشک از سری تشک های خوشخواب است که در آن از سیستم فنر پاکتی یا منفصل استفاده شده است. تشک فنر منفصل طبی پاکتی ارتعاشات ناشی از تکان خوردن را منتقل نمی کند. تشک دارای دو رویه تابستانه و زمستانه است که از دو سمت تشک در فصول مختلف می توانید استفاده کنید. همچنین دارای اسکلت فلزی و قاب..
13,020,000 تومان 14,000,000 تومان
تشک طبی پاکتی اولین تشک از سری تشک های خوشخواب است که در آن از سیستم فنر پاکتی یا منفصل استفاده شده است. تشک فنر منفصل طبی پاکتی ارتعاشات ناشی از تکان خوردن را منتقل نمی کند. تشک دارای دو رویه تابستانه و زمستانه است که از دو سمت تشک در فصول مختلف می توانید استفاده کنید. همچنین دارای اسکلت فلزی و قاب..
6,045,000 تومان 6,500,000 تومان
تشک طبی پاکتی اولین تشک از سری تشک های خوشخواب است که در آن از سیستم فنر پاکتی یا منفصل استفاده شده است. تشک فنر منفصل طبی پاکتی ارتعاشات ناشی از تکان خوردن را منتقل نمی کند. تشک دارای دو رویه تابستانه و زمستانه است که از دو سمت تشک در فصول مختلف می توانید استفاده کنید. همچنین دارای اسکلت فلزی و قاب..
7,440,000 تومان 8,000,000 تومان
نمايش 73 تا 84 از 426 (36 صفحه)