دسته بندی
سبد خرید

khoshin

برند: khoshin
تخت باکس هتلی اسکلت فلزی دونفره 200*160 مدل خوشین دارای پایه هایی استیل می باشد.دارای 4 سال ضمانت کالا  است. در سایزهای یکنفره و دونفره قابل سفارش است. پارچه ایی که برای تخت باکس استفاده شده است از جنس ژاکارد است. دارای اسکلت فلزی با مقاومت بالا می باشد. تخت باکس هتلی می تواند..
5,900,000 تومان
برند: khoshin
تخت باکس هتلی اسکلت فلزی دونفره 200*180 مدل خوشین دارای پایه هایی استیل می باشد.دارای 4 سال ضمانت کالا  است. در سایزهای یکنفره و دونفره قابل سفارش است. پارچه ایی که برای تخت باکس استفاده شده است از جنس ژاکارد است. دارای اسکلت فلزی با مقاومت بالا می باشد. تخت باکس هتلی می تواند وزن..
8,300,000 تومان
برند: khoshin
تخت باکس هتلی اسکلت فلزی یکنفره 180*80 مدل خوشین دارای پایه هایی استیل می باشد.دارای 4 سال ضمانت کالا  است. در سایزهای یکنفره و دونفره قابل سفارش است. پارچه ایی که برای تخت باکس استفاده شده است از جنس ژاکارد است. دارای اسکلت فلزی با مقاومت بالا می باشد. تخت باکس هتلی می تواند وزن ..
4,260,000 تومان
برند: khoshin
تخت باکس هتلی اسکلت فلزی یکنفره 200*100 مدل خوشین دارای پایه هایی استیل می باشد.دارای 4 سال ضمانت کالا  است. در سایزهای یکنفره و دونفره قابل سفارش است. پارچه ایی که برای تخت باکس استفاده شده است از جنس ژاکارد است. دارای اسکلت فلزی با مقاومت بالا می باشد. تخت باکس هتلی می تواند وزن..
4,700,000 تومان
برند: khoshin
تخت باکس هتلی اسکلت فلزی یکنفره 200*120 مدل خوشین دارای پایه هایی استیل می باشد.دارای 4 سال ضمانت کالا  است. در سایزهای یکنفره و دونفره قابل سفارش است. پارچه ایی که برای تخت باکس استفاده شده است از جنس ژاکارد است. دارای اسکلت فلزی با مقاومت بالا می باشد. تخت باکس هتلی می تواند وزن..
4,900,000 تومان
برند: khoshin
تخت باکس هتلی اسکلت فلزی یکنفره 200*90 مدل خوشین دارای پایه هایی استیل می باشد.دارای 4 سال ضمانت کالا  است. در سایزهای یکنفره و دونفره قابل سفارش است. پارچه ایی که برای تخت باکس استفاده شده است از جنس ژاکارد است. دارای اسکلت فلزی با مقاومت بالا می باشد. تخت باکس هتلی می تواند وزن ..
4,170,000 تومان
برند: khoshin
تخت باکس هتلی دونفره 200*140 مدل خوشین با ارتفاعی 25 سانتی متری ساخته شده است.دارای اسکلتی چوبی بسیار مقاوم می باشد. جنس پایه استیل است. از پارچه ی رویه ی ژاکارد سفید دوخته شده است. تخت باکس هتلی دارای رویه کوبی پارچه در دیواره و سطح رویه  باکس می باشد. 5 سال ضمانت کالا دارد. می ..
3,090,000 تومان
برند: khoshin
تخت باکس هتلی دونفره 200*160 مدل خوشین با ارتفاعی 25 سانتی متری ساخته شده است.دارای اسکلتی چوبی بسیار مقاوم می باشد. جنس پایه استیل است. از پارچه ی رویه ی ژاکارد سفید دوخته شده است. تخت باکس هتلی دارای رویه کوبی پارچه در دیواره و سطح رویه  باکس می باشد. 5 سال ضمانت کالا دارد. ..
3,480,000 تومان
برند: khoshin
تخت باکس هتلی دونفره 200*180 مدل خوشین با ارتفاعی 25 سانتی متری ساخته شده است.دارای اسکلتی چوبی بسیار مقاوم می باشد. جنس پایه استیل است. از پارچه ی رویه ی ژاکارد سفید دوخته شده است. تخت باکس هتلی دارای رویه کوبی پارچه در دیواره و سطح رویه  باکس می باشد. 5 سال ضمانت کالا دارد. ..
5,040,000 تومان
برند: khoshin
تخت باکس هتلی یکنفره 180*80 مدل خوشین با ارتفاعی 25 سانتی متری ساخته شده است.دارای اسکلتی چوبی بسیار مقاوم می باشد. جنس پایه استیل است. از پارچه ی رویه ی ژاکارد سفید دوخته شده است. تخت باکس هتلی دارای رویه کوبی پارچه در دیواره و سطح رویه باکس می باشد. 5 سال ضمانت کالا دارد. م..
2,570,000 تومان
برند: khoshin
تخت باکس هتلی یکنفره 200*100 مدل خوشین با ارتفاعی 25 سانتی متری ساخته شده است.دارای اسکلتی چوبی بسیار مقاوم می باشد. جنس پایه استیل است. از پارچه ی رویه ی ژاکارد سفید دوخته شده است. تخت باکس هتلی دارای رویه کوبی پارچه در دیواره و سطح رویه  باکس می باشد. 5 سال ضمانت کالا دارد. ..
2,600,000 تومان
برند: khoshin
تخت باکس هتلی یکنفره 200*120 مدل خوشین با ارتفاعی 25 سانتی متری ساخته شده است.دارای اسکلتی چوبی بسیار مقاوم می باشد. جنس پایه استیل است. از پارچه ی رویه ی ژاکارد سفید دوخته شده است. تخت باکس هتلی دارای رویه کوبی پارچه در دیواره و سطح رویه  باکس می باشد. 5 سال ضمانت کالا دارد. ..
2,700,000 تومان
نمايش 37 تا 48 از 107 (9 صفحه)